PORTFÓLIO

Boli zložitejšie a boli aj jednoduchšie projekty.

Avšak ku každému z nich sme pristupovali rovnako zodpovedne.